www.drogbud.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • Error loading Plugins:

Elementy Betonowe Budowlane

Drukuj PDF


PRODUKUJEMY:


 • BLOCZKI BETONOWE

      Bloczek betonowy stosuje się w częściach podziemnych budynków, tj. na fundamenty i ściany piwnic w budownictwie mieszkaniowym jak i ogólnym. Bloczek betonowy można również stosować do wykonywania ścian garaży wolno stojących. Asortyment produkowanych przez nas bloczków betonowych obejmuje bloczki o wymiarach: 38x24x12 36x24x12, 30x24x14, 24x24x14, 24x24x12, 24x12x12, 24x12x14. Bloczki betonowe produkowane są w formach bateryjnych z betonu zwykłego klasy C12/15 oraz C8/10 lub z betonu z domieszką uszczelniającą. Na zamówienie produkujemy również bloczki odporne na ruch ciężki z przeznaczeniem na nawierzchnie dróg, wjazdów, parkingów z betonu klasy C20/25. Oprócz bloczków produkcja obejmuje również cegłę betonową prostokątną o wym. 24x12x6 lub cegłę betonową trapezową o wym. 24x10x8 umożliwiającą regulację wysokości pod nakrywy studni kanalizacyjnych.


Produkowane elementy
Bloczek bet. 38x2x12
Bloczek bet. 36x24x12
Bloczek bet. 20x24x14
Bloczek bet. 24x24x14
Bloczek bet. 24x24x12
Bloczek bet. 24x12x12
Bloczek bet. 24x12x14
Cegła bet. prostokątna 24x12x6
Cegła bet. trapezowa 24x10x8


 • PUSTAKI ALFA

       Pustaki "ALFA" są przeznaczone do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych - nośnych w budynkach do dwóch kondygnacji oraz wypełnień ustrojów szkieletowych na zaprawie zwykłej lub ciepłochronnej, grubość tradycyjna. Do produkcji pustaków stosuje się beton lekki, kruszynowy, klasy nie niższej niż B 7,5 na bazie żużla paleniskowego wolnego od nadmiaru nie spalonego węgla lub keramzytu.


                           
 


                   


Wymiary:

Alfa Cały 49x24x24

Alfa 3/4 49x24x18

Alfa 1/2 49x24x12

                                        

 • PUSTAK ŁUKOWIANKA

   Dla budownictwa gospodarczego proponujemy Państwu pustaki "ŁUKOWIANKA" produkowane są z betonu lekkiego za pomocą wibroprasy kroczącej.


Wymiary:

  Pustak Łukowianka 49x24x24


  • PREFABRYKOWABE BELKI NADPROŻOWE L-19

         Podstawa produkcji

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych

do murów cz. 2: Nadproża


          Nadproża typu L-19  to  belki  żelbetowe,  prefabrykowane  w  kształcie  litery "L" z stopką dolną szerokości 90 mm w wymiarach skoordynowanych modularnie, służące do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Oferujemy nadproża długości 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 cm, produkowane z betonu klasy C 16/20.

         Długości belek są dostosowane do szerokości otworów drzwiowych i okiennych odpowiadających aktualnej, katalogowej stolarce budowlanej. Długości rzeczywiste są krótsze od modularnych o 1 cm. Minimalna długość oparcia belek na murze wynosi 9 cm. Zbrojenie belek obliczone jest na obciążenie ścianą i stropem.

 • NADPROŻA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM

Możemy wykonać nadproża o wymiarach 24 cm x 24 cm i długościach od 120 cm do 360 cm w module co 30 cm.

                                                      

Na zamówienie wykonujemy również belki naprożowe o dowolnym przekroju.


 • ELEMENTY STROPU TERIVA


TERIVA 4,0/I

Podstawa produkcji

Dokumentacja techniczno ? robocza elementów stropowych.

PN-B- 19504:2004 Prefabrykaty z betonu- Stropy gęstożebrowe zespolone ? Pustaki

Firma posiada Certyfikat ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI nr 104/ZKP/11


       Teriva I to strop gęstożebrowy belkowo - pustakowy przeznaczony do ręcznego montażu w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Produkowany jest z keramzytu.Charakterystyka techniczna

 • Rozpiętość modularna - 2,40 - 7,20 m z odstopniowaniem co 0,20 m.
 • Rozstaw osiowy belek - 600 mm
 • Wysokość konstrukcyjna stropu - 240 mm
 • Grubość nadbetonu - 30 mm
 • Masa 1m2 stropu - 268 kg.

                   Teriva 6,0/II

Podstawa produkcji

Dokumentacja techniczno ? robocza elementów stropowych.

PN-B- 19504:2004 Prefabrykaty z betonu- Stropy gęstożebrowe zespolone ? Pustaki

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 135/ZKP/08

Teriva II to strop gęstożebrowy, belkowo ? pustakowy przeznaczony do ręcznego montażu w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.


Charakterystyka techniczna

 • Rozpiętość modularna - 2,40 - 7,20 m z odstopniowaniem co 0,20 m.
 • Rozstaw osiowy belek - 450 mm
 • Wysokość konstrukcyjna stropu - 265 mm
 • Grubość nadbetonu - 40 mm
 • Masa 1m2 stropu - 400 kg.
                        


Belki stropowe Teriva

Dokumentacja techniczno ? robocza

Firma posiada Certyfikat ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1487-CPD-103/ZKP/11


       Belki stropowe TERIVA są elementami nośnymi stropu gęstożebrowego TERIVA. Belki stropowe TERIVA składają się z przestrzennej kratownicy stalowej z dolnym pasem zabetonowanym w stopce betonowej, w której mogą być także zabetonowane pręty dodatkowe.

                                       
Charakterystyka Techniczna
Przeznaczenie stropu Rodzaj stropu Rozpiętość stropu[m] Rozpiętość stropu[m] Wysokość konstrukcyjna stropu[m] Grubość nadbetonu [mm] Ciężar konstrukcji stropu [kN/m2]
Budownictwo mieszkaniowe TERIVA 4,0/1 2,4 - 7,2 0,6 0,24 30 2,68
Budownictwo użyteczn. publ. TERIVA 6,0 2,4 - 7,8 0,45 0,34 40 4,00
Budownictwo użyteczn. publ. TERIVA 8,0 2,4 - 7,2 0,45 0,34 40 4,00

                                            • CEGŁA BETONOWA PROSTOKĄTNA


          • CEGŁA BETONOWA TRAPEZOWA


           

                                                            • PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE


Podstawa produkcji

Projekt techniczny pt."Płyty stropowe kanałowe typ S-zestaw I" ,

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "CEBET" nr. 1023-CPD-0077 F


          Płyty stropowe prefabrykowane, żelbetowe, produkowane na podstawie projektu technicznego "COBO - ARCONS" Sp. z o.o. w Warszawie o symbolu S dla obciążenia zewnętrznego (normowego) 4,50 [kN/m2 ]. Płyty te mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

Firma posiada Certyfikat ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI nr 1023-CPD-0077 F